Reklamasjonsnemnda for takstmenn


Tvister


Hva behandles egentlig i nemnda?

Formålet med nemnda er å gi deg som forbruker en rimelig og rask klageadgang. Nemnda skal arbeide fritt og uavhengig av særinteresser.

Nemnda behandler klager på en takstmanns arbeid og opptreden i forbindelse med takseringsoppdrag knyttet til boliger og fritidshus.

Klageren må ha rettslig interesse i oppdraget, men må nødvendigvis ikke være oppdragsgiver. Nemnda behandler i utgangspunktet bare saker hvor forbruker på forhånd har reklamert skriftlig til takstmannen uten at tvisten er løst.

Saksbehandlingen i nemda

Reklamasjonsnemnda for takstmenn har et eget sekretariat.

Forbruker som ønsker sin klage behandlet av nemnda må sende klage elektronisk via nettsiden til Reklamasjonsnemnda for takstmenn, eller skriftlig til klagenemndas sekretariat.

Les mer på takstklagenemd.no >