Sertifisering

Bakgrunn for ordningen

Sertifiseringsordningen «Sertifisering av takstmenn for boligsalgsrapportering» ble lansert i 2006. Målsetningen med ordningen er å gi mer konsistente boligrapporter, og dermed redusere risikoen for konflikter mellom kjøper og selger. Initiativtagerne til sertifiserings-ordningen var Norges Eiendomsmeglerforbund, Huseiernes Landsforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Norges Takseringsforbund og NITO Takst. Disse, i tillegg til Forbrukerrådet og FNO, sitter også i sertifiseringsrådet for Takstpersonell i Norge (SETA). SETA har det faglige ansvaret for opprettholdelse og utviklingen av ordningen.

Bakgrunnen for etableringen av en sertifiseringsordning for takstmenn, var bransjens egen erkjennelse av ujevne takst-resultater og konflikter mellom bolig- kjøpere og -selgere. For å avverge fremtidige konflikter og skape økt trygghet både for kjøper og selger, må boligtakstene gi en så enhetlig og korrekt rapportering som mulig.

Blant midlene for å nå dette målet er både å sikre høy kompetanse og sørge for at alle har sammenlignbar kompetanse. At en takstmann blir sertifisert av DNV GL skal være et riktig skritt på veien mot at selgere og kjøpere er sikret en nøytral og riktig vurdering av salgsobjektet.

Sertifiseringen omfatter takstmenn som utfører boligsalgsrapportering. Det utstedes et personlig sertifikat som et objektivt bevis på at en takstmann har bestått sertifiseringsprosessen. Det stilles en rekke krav for å bli sertifisert, og takstmennene må vedlikeholde sin kompetanse underveis, for å opprettholde sertifikatet. DNV GL overvåker denne prosessen.

Formål

Formålet med sertifiseringen er at et upartisk sertifiseringsorgan skal kunne bekrefte at en person har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse iht. SETAs faglige rammeverk for sertifisering av takstmenn for boligsalgsrapportering. Videre at denne kompetansen opprettholdes i sertifikatperioden.

Sertifiseringen utføres av DNV GL som uavhengig 3. part i henhold til kravene i den europeiske standarden NS-EN ISO/IEC 17024. Ordningen er basert på regelverket fra The European Group of Vaulers' Association (TEGoVA), European Valuation Standards (EVS), andre faglige og etiske retningslinjer som kan regnes som allment akseptert i bransjen, samt beste praksis i bransjen.