Om NITO Takst

NITO Takst er Norges største organisasjon for takstingeniører. Medlemmene har minimum byggteknisk ingeniørutdanning og/eller mesterbrev, samt bred erfaring i byggtekniske fag. De har også gjennomført NITO Takst sin grunnopplæring i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Våre takstingeniører er forpliktet til å følge instrukser og etiske regler.

ETABLERINGEN AV NITO TAKST

Inntil 1990 eksisterte det bare én takstorganisasjon i Norge; Norges Takseringsforbund. I tillegg førte Kredittilsynet liste over såkalte godkjente takstmenn. Denne listeføringen opphørte mot slutten av 1980-tallet og dermed fikk mange NITO-medlemmer problemer med å fortsette utøvelsen av takstyrket.

På dette tidspunktet var det nærmest et krakk i boligprisene i Norge. Takstmennene hadde problemer med å følge prisraset og av den grunn var markedets tillit til takstmannapparatet på et lavmål. Dette tilsa at det skulle være muligheter og behov for en ny organisasjon innen takstbransjen dersom konseptet og produktet var nytt og godt.

NITO valgte i 1991 å etablere en konkurrerende takstorganisasjon. Denne fikk navnet NITO Takst og ble svært godt mottatt i markedet.

Siden oppstarten har medlemstallet i NITO Takst steget fra 220 til rundt 550. I en bransje som har vært uoversiktlig og svært sammensatt, har NITO Takst fremstått som et kvalitetsmerke med sikring av faglig kompetanse og pålitelighet.

Gjennom etableringen av administrasjonen NITO Takst Service AS vil organisasjonen sterkere kunne opprettholde det gode merkenavnet. Navnet NITO Takst er godt etablert i bransjen og hos forbrukere.

FOKUSOMRÅDER FOR NITO TAKST

  • Videreutvikle vårt eget takstverktøy, "WebTakst 2014", for økt brukervennlighet, sikkerhet, kommunikasjon, og kvalitetssikring.
  • Forbedre taksttjenestene ved å tilby god og grundig takstutdannelse i samarbeid med Universitetet i Stavanger.
  • Forbedre taksttjenestene gjennom obligatorisk etterutdannelse for medlemmene. Dette omfatter jevnlige tester av medlemmenes kunnskap og kompetanse. NITO Takst er alene om å gjennomføre dette, og bare slik kan vi nå vårt mål om at NITO Takst skal ha de best kvalifiserte takstmennene.
  • Tydeliggjøre at kvalifiserte taksttjenester er en god investering for forbrukeren, myndighetene, og vårt samfunn.

NITO Takst skal være den beste takstorganisasjonen i Norge

Vi skal ligge i front i utviklingen av nye produkter. Våre medlemmer har tilgang til databaser med faglig stoff og nyheter, dette gjør at de holder seg oppdatert.

Medlemmene må med jevne mellomrom avlegge skriftlige tester for å bekrefte sin faglige kompetanse. NITO Takst vil på denne måten kunne tilby bedre og mer gjennomarbeidede produkter til forbrukeren enn det våre konkurrenter kan.

Les mer om NITO Takst på våre hjemmesider